Baixa HABITATGE

Aquest formulari l'haurÓ d'omplir el propietari o llogater quan el pis estigui llogat en la seva totalitat.

Per validar el formulari Ús imprescindible emplenar-ne ots els camps.

DADES DEL PROPIETARI O PERSONA DE CONTACTE
Nom: Cognoms: DNI: Telèfon:
DADES DEL PIS
Adreša completa de l'allotjament:     Població: